Rejestracja
LARYNGOLOG
733 808 208
GALAKTYKA SŁUCHU
ul. Tarnogórska 74, Gliwice
733 808 208
GALAKTYKA ZDROWIA
ul. Sikory 7 , Gliwice
736 653 346GERIATRA

Obejmuje całościowo zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc z neurologii, rehabilitacji medycznej, psychiatrii i wielu innych dziedzin medycyny i psychologii. Jest to konieczne, gdyż ideą opieki geriatrycznej jest całościowe podejście do chorego, dostrzeganie problemów nie tylko natury medycznej ale też problemów psychopatologicznych i socjalnych oraz próba znalezienia konsensusu zadowalającego chorego i opiekunów.